ŞİRKETLERDE ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu eğitimin amacı şirketlerin çeşitli yönetim kademelerinde çalışanların, hedeflerine ulaşmalarının yollarını öğrenmelerini sağlamak, yönetimde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı oluşturmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün en etkili bir şekilde kullanımını sağlanmaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

Yönetimin Temel Fonksiyonları
Yöneticilik Ve Liderlik
Yönetici Lider Farkı
Kişisel Vizyon ve Misyon Oluşturma
Hedef ve Strateji Belirleme
Güçlü ve Zayıf Yönlerin Tespiti
Lider Yöneticinin Bilmesi Gerekenler

o        İnsanı Algılama
o        Paradigmalar
o        Algı Kontrolü
o        İletişim Engelleri
o        İletişimi Zorlaştıran ve Kolaylaştıran Faktörler
o        İmaj, Karizma
o        Biz Bilinci
o        İş Etiği İlkeleri

Liderin Davranış Yöntemleri

o        Öğrenmeye Açıklık
o        Farklı Liderlik Yaklaşımlarını Kavramak
o        Yaratıcı İmgeleme

Liderliğin Başarı Stratejileri