OHSAS 18001

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sanayide ve tüm çalışma çevresinde, işçi, işveren, tedarikçi, müşteri, diğer ilgili taraflar, ürün ve tesis açısından sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için sistematik bir yaklaşım getiren OHS 18001 sistemi henüz uluslararası standart özeliğinde uygulanan bir spesifikasyondur. Henüz uluslararası akredite bir standart olmayan OHS 18001 ilgili sektöre yönelik yasal gereklilikler ve risk faktörlerinin yönetimini kapsar.

OHS 18001, Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasal zorunluluklarıın yanında çalışma ortamındaki, çalışanların kalifikasyonu, tesis, makine, ekipman, malzeme, teknoloji, bilgi alt yapısı, prosesler, dış çevre, müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve daha bir çok faktör göz önünde tutularak tehlikelerin tanımlanması, sınıflandırlıması, tehlike kaynaklarının kontrolü, yönetimi ve acil durumlarda gerekli önlemleri ,çeren bir yapıya sahiptir.

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

Kuruluşun yasal gereklilikleri yanında, bahsedilen konulardaki tehlike kaynakları göz önüne alınarak ilgili risklerin yönetimi ve zaman ierisinde ortaya çıkan gerekliliklerle ilgili bir yapı  oluşturulmalıdır. Bunu için 4857 sayılı iş kanunu başta olmak üzere ilgili diğer kanunlar, ilgili tüzük ve yönetmeliklerin yaınında prosesi, alt yapıyı ve kulanılan malzemeleri tanımak son derece önemlidir.