ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008, üretim ve hizmet sektörlerinin tümünde ugulanabilen bir kalite yönetim sistemidir. Uygulandığı organizasyondaki tüm faaliyetlerin süreç yaklaşımı ile ele alnarak, planlanması, kontrol edilmesi ve sürekli iyilştirlmesine yönelik uygulanan bir yapıdadır.

Müşterinin mevcut veya olabilecek beklentilerini, ilk defada, her defasında ve tam zamanında gerçekleştirilmesine yönelik bir sistemdir. Müşteri, kuruluş ve tedarikçileri, değer üretmek ve kazan kazan yaklaşımıyla işbirliğine yönlendiren bir yaklaşıma teşvik eder.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşlarda doğru şekilde uygulanabilmesi için önemli olan Standardın doğru idrak edilmesi, ilgili kuruluştaki süreçlerin iyi analiz edilmesi ve sistemin kuruluşun yapısı, iş yükü, kapasitesi, teknolojik ve bilgi alt yapısıve hedeflerine uygun olarak kurulması gereklidir.