ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2004, öncelikle yasal gereklilikler ve çevresel risklere göre, doğal kaynakların korunması, atıkların kontrolü, değerlendirilmesi, geri dönüşümü, bertarafı ve tüm boyutlar göz önüne alınarak doğanın korunmsına yönelik kurulan ve uygulanan bir yönetim sistemidir.

Gelişen teknoloji, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, atıklar, artıklar ve bunlarla gelen tehlikeler arttıkça doğal kaynaklar da azalmakta, yok olmakta veya kulanılamayacak şekilde kirlenmektedir. Zaman içerisinde bunun farkına varan devletler, oluşturdukları yasalar ve ilgili uygulamalarla gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalara başlamışlar ve bu çalışmalar, günümüzde önemini artırarak hız kazanmıştır.

Sistemin kurulumunda ve sürdürülmesinde amaç, kuruluşu öncelikle yasal zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda yönlendirmek ve teşvik etmeenin yanında, uygulanan faaliyetlerden kaynaklanan çevresel risklerin kontrol edilmesi, azaltılması, imkanlar doğrultusunda yok edilmesi ve bu faaliyetlerin değişen yasal gereklilikler ve işletme koşullarına göre geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması

Öncelikle kuruluşun blunduğu çevre, faaliyet gösterdiği sektör ve özel drumlar da göz önüne alınarak yasal gereklilikler yerine getirilmelidir. Bunun yanında faaliyetler, kullanılan malzemeler, proses sonucu ortaya çıkan atıklar, artık maddeler, çöpler, ambalaj atıkları ve ürünlerle ilgili tehlikeler ve bu tehlikelerin doğa, canllar ve kaynaklar açısından risk boyutları detaylı şekilde incelenmelidir. Tespit edilen çevresel boyutların minimize edilmesi için gerekli tedbirler, önlemler ve kontrol faaliyetler belirlenmeli ve yönetim sistemi yaklaşımıyla uygulanmalıdır. BU uygulamalar sırasında, arıtma, geri kazanım, depolama, sevıyat ve bertaraf gibi konularda projelendirme ve yatırıma da gerek duyulabilir.

Tüm bunlar profesyonel proje yönetimi yaklışımı ile kuruluşa yasal gereklilikler ve prosesler açısından fayda sağlayacak şekilde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.